Privaatsuspoliitika

Privaatsuse eesmärk

Selle poliitika eesmärk on andmesubjektidele - füüsilistele isikutele - anda teavet isikuandmete töötlemise eesmärkide, õigusliku aluse, isikuandmete saajate kategooriate, andmete säilitamise ja andmesubjekti kaitse ning õiguste kohta.

Andmetöötleja

 "Kohila Vineer OÜ", registreerimisnumber 12102800 , juriidiline aadress Jõe tn. 21, Kohila alev, Kohila vald, 79808, Raplamaa, edaspidi Kohila Vineer.

Privaatsuspoliitika kasutamine

Kohila Vineer kohaldab käesolevat privaatsuspoliitikat isikuandmete töötlemisel ka siis, kui võtad meiega ühendust veebilehe kaudu www.finieris.com. Kohila Vineer tagab, et Teie isikuandmed on kaitstud selle poliitika ja EL-i 27. detsembri 2016. aasta üldise andmekaitse määruse 2016/679 kohaselt määratletud õigusliku alusega. Kohila Vineer kohustub tagama, et teie isikuandmeid kaitstaks ja neid ei väärkasutataks.

Töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Kohila Vineer võib teie isikuandmeid kasutada:

 • Potentsiaalne personali värbamine teie CV ja taotluskirja saamisel (õigustatud ärihuvid, andmesubjekti nõusolek);
 • kaupade ja teenuste tellimine või reserveerimine, koostöö korraldamine, teenuse täiustamine (õigustatud ärihuvid, andmesubjekti nõusolek);
 • Müügilepped ja teenuste pakkumine (lepinguliste suhete kehtestamine ja lepinguliste kohustuste täitmine);
 • kaupade ja teenuste ostulepingud ja muu koostöö korraldamine (lepinguliste suhete kehtestamine ja lepinguliste kohustuste täitmine);
 • Kiire ja kvalitatiivne suhtlemine, vastates saadud küsimustele või kommentaaridele (õigustatud ärihuvid, andmesubjekti nõusolek);
 • meie veebisaidi, toodete ja teenuste (õigustatud ärihuvi, andmesubjekti nõusolekut) analüütilised ja turu-uuringud;
 • Tervise ja ohutuse tagamine ettevõtte ruumides ja territooriumil, kasutades veebikaameraid (õigustatud ärihuvid).

Isikuandmete saajate kategooriad

Andmepädevus võib avaldada isikuandmeid kolmandatele isikutele, kuid ainult sellises ulatuses, mis on vajalik selle poliitika eesmärkide saavutamiseks ja kui see on vajalik õiguslike või lepinguliste kohustuste täitmiseks:

  • Teie isikuandmeid võib anda töötlemiseks teisele äriühingule Latvijas Finieris kontsernis;
  • Riigiasutused seaduslike või normatiivaktidega seotud kohustuste täitmiseks;
  • organisatsioonidele ja asutustele lepinguliste kohustuste täitmiseks;
  • Mõnel juhul võib andmetöötlusettevõtet tellida allhanke korras, kuid ainult neid, kes tagavad andmesubjektide õiguste kaitse vastavalt normatiivaktide nõuetele.

Teie isikuandmeid ei saadeta kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele organisatsioonidele.

Isikuandmete säilitamine

Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse ainult ülalmainitud eesmärkidel ja kuni need eesmärgid on saavutatud, kaitstakse Kohila Vineeri huvisid või kehtivate seaduste alusel säilitamise ja vastutuse perioodide lõpuni. Pärast seda andmeid kustutatakse või arhiveeritakse.

Juurdepääs isikuandmetele on lubatud ainult isikutele, kes peavad oma töö või ülesannete osana andmeid töötlema. Kõiki neid isikuid õpetatakse, kuidas kaitsta andmesubjektide õigusi.

Andmesubjekti õigused

Teil on õigus teada, milliseid isikuandmeid töötleb Kohila Vineer, kui te pole seda teavet juba andnud. Teil on õigus taotleda Kohila Vineerilt andmete parandamist, eemaldamist ja piiramist. Samuti esitada andmete töötlemiseks vastuväiteid ja igal ajal võtta oma nõusolek tagasi, ilma et see mõjutaks nõusolekul põhinevat töötlemise seaduslikkust enne selle äravõtmist. Teil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele.

Andmekaitse

Kohila Vineer rakendab ja haldab asjakohaseid haldus-, füüsilisi, tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid tahtmatute või ebaseaduslike isikuandmete hävitamise, kadumise, muutmise, avalikustamise või juurdepääsu eest.

Jõustumine

Kohila Vineer jätab endale õiguse muuta seda privaatsuspoliitikat ilma eraldi teatamata. Privaatsuspoliitika eelmine versioon asendab veebisaidil www.finieris.lv ja www.finieris.com avaldatud privaatsuspoliitika uusimat versiooni.

Teie nõusolek käesoleva privaatsuspoliitikaga

Andes oma isikuandmeid Kohila Vineerile, nõustute selle poliitika tingimustega.

Kontaktandmed

Kui teil on küsimusi või muresid või soovite kaebust selle privaatsuspoliitika kohta esitada, võtke meiega ühendust, saates e-kirja: info@kohilavineer.ee või posti teel"Kohila Vineer OÜ Jõe tn. 21, Kohila alev, Kohila vald, 79808, Raplamaa või telefonil +372 4820280.